Předměty

Zeměpis cestovního ruchu

Předmět ZCR vyučujeme v zaměření Cestovní ruch v 1. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. V rámci předmětu se žáci seznamují s postavením cestovního ruchu v hospodářství, s předpoklady, druhy a formami cestovního ruchu. Postupně se seznamují s jednotlivými oblastmi, hlavní pozornost věnujeme České republice, ostatní státy v stručném přehledu. Žáci získávají ucelenou představu o cestovním ruchu u nás i ve světě. Teorii doplňujeme projektovou práci - žáci vytváří vlastní prezentace, pracujeme v terénu a také zveme odborníky z praxe. Předmět připravuje studenty na práci v cestovním ruchu.

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů