Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023–2024

4. 9. 2023Třídnické hodiny:
1. ročník: 8:35 – 10:20 h.
2. – 4. ročník: 10:25 – 12:05 h.
5. 9. 20231. ročník: odjezd na adaptační kurz
2. – 4. ročník: výuka dle upraveného rozvrhu
4. – 6. 9. 2023Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním termínu (spádová škola)
5. – 8. 9. 2023Adaptační kurz pro 1. ročníky
12. 9. 2023
Praktické maturitní zkoušky
14. 9. 2023Písemná maturitní zkouška z ČJ
18. 9. 2023Ústní maturitní zkoušky
29. 9. 2023Ředitelské volno pro žáky
18. 10. 20231. schůzka Rady žáků: 14:00 h. MMS
26. –  27. 10. 2023Podzimní prázdniny
10. 11. 2023Uzávěrka klasifikace za 1. čtvrtletí školního roku 2023–2024
15. 11. 202314:00 h.: Pedagogická rada
17:00 h.: Zasedání HV SPOA v aule školy

18:00 h.: Prezenční třídní schůzky
19:00 h.: On-line třídní schůzky
23. – 25. 11. 2023Schola Pragensis
5. 12. 20231. den otevřených dveří od 17:00 h.
20. 12. 2023Divadelní představení (všechny třídy)
21. 12. 2023Třídní akce (všechny třídy)
22. 12. 2023Ředitelské volno pro žáky
23. 12. 2023 – 2. 1. 2024Vánoční prázdniny
16. 1. 20242. den otevřených dveří od 17:00 h.
17. 1. 20242. schůzka Rady žáků: 14:00 MMS
19. 1. 2024Uzávěrka klasifikace za 1. pololetí školního roku 2023–2024 – ve 12:00 h.
22. - 26.1.2024 Týden otevřených dveří
22. 1. - 26. 1. 2024Lyžařský kurz ČR - 1. ročník - třídy 1.B, 1.C a 1.D
24. 1. 2024Pedagogická rada: 14:00 h.
31. 1. 2024Rozdávání vysvědčení: 13:05 h.
2. 2. 2024Pololetní prázdniny
12. – 18. 2. 2024Jarní prázdniny
20. 2. 2024Nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu pro školní rok 2024/25
25. 2. 2024
Maturitní ples
26. 2. 2024
Ředitelské volno
26. 2. - 1. 3. 2024
Lyžařský kurz ČR - 1. ročník - třídy 1.A a 1.E
13. 3. 20243. schůzka Rady žáků: 14:00 h. MMS
18. 3. - 23. 3. 2024
Lyžařský kurz Rakousko - 2. a 3. ročník
28. 3. 2024Velikonoční prázdniny
12. 4. 2024Přijímací zkoušky – 1. řádný termín
15. 4. 2024
Přijímací zkoušky – 2. řádný termín
16. 4. 2024
Maturitní písemná práce z českého jazyka
17. 4. 2024Maturitní písemná práce z anglického jazyka
18. 4. 2024Maturitní písemná práce z druhých cizích jazyků
19. 4. 2024
Uzávěrka pololetní klasifikace 4. ročníku – ve 12:00 h.
22. - 25. 4. 2024
Praktické maturitní zkoušky
24. 4. 2024

15:30 h.: Pedagogická rada - 4. ročník
17:00 h.: Zasedání HV SPOA v aule školy

18:00 h.: Prezenční třídní schůzky
19:00 h.: On-line třídní schůzky

26. 4. 2024
Poslední zvonění - 4. ročník
29. 4. 2024
Přijímací zkoušky – 1. náhradní termín
30. 4. 2024Přijímací zkoušky – 2. náhradní termín
30. 4. 2024
Předávání vysvědčení 4. ročníkům
2. - 7. 5. 2024
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky
20. - 31. 5. 2024
Ústní maturitní zkoušky
3. - 7. 6. 2024
Vodácký kurz pro 3. ročníky
5. 6. 2024
Předávání maturitních vysvědčení
12. 6. 2024
4. schůzka Rady žáků: 14:00 h. MMS
21. 6. 2024
Uzávěrka pololetní klasifikace pro 1. – 3. ročníky: 10:00 h.
24. 6. 2024
Úklid učeben
Pedagogická rada: 12:00 h.

25. – 27. 6. 2024
Výlety a exkurze
28. 6. 2024Předávání vysvědčení a ukončení školního roku 2023–2024
1. 7. – 1. 9. 2024Hlavní prázdniny
2. 9. 2024Zahájení školního roku 2024–2025