Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/22 

13. 9. 2021

Zahájení školního roku v 7:45 v kmenových učebnách

1. 9. – 3. 9. 2021

Adaptační kurz pro 1. ročníky

 

20. 9. 2021

Opravné ústní maturitní zkoušky

 

19. 10. 2021

1. schůzka Rady žáků 14:00 MMS

27. 10. -29. 10. 2021

11. 11. 2021

Podzimní prázdniny

1. Den otevřených dveří od 17:00 online v aplikaci Teams

19. 11. 2021

Uzávěrka klasifikace za I. čtvrtletí šk. roku 2021/22

23. 11. 2021

14:30 Pedagogická rada
17:30 Zasedání HV SPOA - prezenčně
 19:00 Třídní schůzky - online v aplikaci Teams

25. 11. – 27. 11. 2021

Schola Pragensis online

30. 11. 2021

17:00 2. Den otevřených dveří na KOA online v aplikaci Teams

21. 12. 2021

Divadelní představení v ABC v 10:00

23. 12. - 2. 1. 2022

Vánoční prázdniny

11. 1. 2022

3. Den otevřených dveří – 17:00

18. 1. 2022

2. schůzka Rady žáků 14:00 MMS

21. 1. 2022 

12:00 Uzávěrka klasifikace za I. pololetí školního roku 2021/22

25. 1. 2022

14:30 Pedagogická rada 

31. 01. 2022

13:00 Rozdávání vysvědčení

4. 2. 2022

Pololetní prázdniny

7. 2. - 11. 2. 2022

 

Týden otevřených dveří

11. 2. 2022

Maturitní ples KOA

14. – 18. 2. 2022

LVK zahraniční

14. 3. – 20. 3. 2022 

Jarní prázdniny

1. 3. 2022

Uzávěrka přihlášek na KOA

29. 3. 2022

14:00 3. schůzka Rady žáků 

8. 4. 2022

12:00 Uzávěrka klasifikace 1. - 3. ročníků do 12:00

12. 4. 2022

14:00 Pedagogická rada

17:30 HV SPOA - aula
 18.00 Třídní schůzky  

13. 4. 2022

14. 4. 2022

21. 4. 2022

22. 4. 2022

Písemná práce z českého jazyka

Velikonoční prázdniny

Písemná práce z druhých cizích jazyků

Písemná práce z anglického jazyka

Dle aktuální situace

Uzávěrka klasifikace 4. ročníků 12:00

 

14:00 Pedagogická rada25. 4. - 28. 4. 2022

Praktická maturitní zkouška

 29. 4. 2022 

Předávání vysvědčení čtvrtým ročníkům + poslední zvonění

2. 5. - 5. 5. 2022 

Didaktické maturitní testy společné části MZ

 16. - 27. 5. 2022

Ústní maturitní zkoušky  

 


 

Náhradní termíny pro didaktické maturitní testy

7. 6. 2022

14:00 4. schůzka Rady žáků

17. 6. 2022

10:00 Uzávěrka klasifikace pro 1. – 3. ročníky

21. 6. 2022

14:00 Pedagogická rada

30. 6. 2022

Předávání vysvědčení a ukončení školní roku 2021/22

  1. 7. – 31. 8. 2022

Hlavní prázdniny

1. 9. 2022

Zahájení školního roku 2022/23