Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/22 

13. 9. 2021

Zahájení školního roku v 7:45 v kmenových učebnách

1. 9. – 3. 9. 2021

Adaptační kurz pro 1. ročníky

 

20. 9. 2021

Opravné ústní maturitní zkoušky

 

19. 10. 2021

1. schůzka Rady žáků 14:00 MMS

27. 10. -29. 10. 2021

11. 11. 2021

Podzimní prázdniny

1. Den otevřených dveří od 17:00 online v aplikaci Teams

19. 11. 2021

Uzávěrka klasifikace za I. čtvrtletí šk. roku 2021/22

23. 11. 2021

14:30 Pedagogická rada
17:30 Zasedání HV SPOA - prezenčně
 19:00 Třídní schůzky - online v aplikaci Teams

25. 11. – 27. 11. 2021

Schola Pragensis online

30. 11. 2021

17:00 2. Den otevřených dveří na KOA online v aplikaci Teams

21. 12. 2021

Divadelní představení v ABC v 10:00

23. 12. - 2. 1. 2022

Vánoční prázdniny

11. 1. 2022

3. Den otevřených dveří – 17:00

18. 1. 2022

2. schůzka Rady žáků 14:00 MMS

21. 1. 2022 

12:00 Uzávěrka klasifikace za I. pololetí školního roku 2021/22

25. 1. 2022

14:30 Pedagogická rada 

31. 01. 2022

13:00 Rozdávání vysvědčení

4. 2. 2022

Pololetní prázdniny

7. 2. - 11. 2. 2022

 

Týden otevřených dveří

7. - 11. 3. 20222. LVK Česká republika

3. 4. 2022

4. 4. 2022

Maturitní ples KOA

Ředitelské volno

14. – 18. 2. 2022

LVK zahraniční - zrušeno

14. 3. – 20. 3. 2022 

Jarní prázdniny

1. 3. 2022

Uzávěrka přihlášek na KOA

29. 3. 2022

14:00 3. schůzka Rady žáků 

11. 4. 2022

12. - 13. 4. 2022

13. 4. 2022

Písemná práce z českého jazyka

Přijímací zkoušky na KOA

Uzávěrka klasifikace 1. - 4. ročníků do 12:00

20. 4. 2022

14:30 Pedagogická rada

17:00 HV SPOA - aula
19:00 Třídní schůzky  online


14. 4. 2022

21. 4. 2022

22. 4. 2022


Velikonoční prázdniny

Písemná práce z druhých cizích jazyků

Písemná práce z anglického jazyka

25. 4. - 28. 4. 2022

Praktická maturitní zkouška

25. 4. třída 4. A

26. 4. třída 4. B

27. 4. třída 4. C

28. 4. třída 4. D

 29. 4. 2022 

Předávání vysvědčení čtvrtým ročníkům + poslední zvonění

2. 5. - 4. 5. 2022 

Didaktické maturitní testy společné části MZ

 16. - 27. 5. 2022

Ústní maturitní zkoušky  tříd 

 23. 5. - 26. 5. 


Vodácký kurz pro 3. ročníky

Náhradní termíny pro didaktické maturitní testy

2. 6. 2022

7. 6. 2022

Předávání maturitních vysvědčení v DDM Karlín, 14:00 - třídy 4.A a 4.B, 15:00 - třídy 4.C a 4.D

14:00 4. schůzka Rady žáků

10. 6. 2022

13. 6. - 17. 6. 2022

17. 6. 2022

18. - 26. 6. 2022

Zdravotnický kurz pro 1. ročníky

Sportovní kurz pro 2. ročníky Zbraslavice u Kutné Hory

10:00 Uzávěrka klasifikace pro 1. – 3. ročníky

Poznávací zájezd do Španělska

21. 6. 2022

14:00 Pedagogická rada

30. 6. 2022

Předávání vysvědčení a ukončení školní roku 2021/22

  1. 7. – 31. 8. 2022

Hlavní prázdniny

1. 9. 2022

Zahájení školního roku 2022/23