Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/23


 

1. 9. 2022


2. 9. 2022


1. - 6. 9. 2022


5. - 8. 9. 2022


8. 9. 2022


13. 9. 2022

1. ročník: 8:35 - 10:20 h. - třídnické hodiny
2. - 4. ročník: 10:25 - 12:05 h. - třídnické hodiny


1. ročník: 8:35 - 12:05 h. - třídnické hodiny
2. - 4. ročník: výuka dle rozvrhu


Didaktické testy společné části maturitní zkoušky


Adaptační kurz pro 1. ročníky


Praktická maturitní zkouška


Ústní maturitní zkoušky

18. 10. 2022


24. - 25. 10. 2022


26. - 27. 10. 2022

1. schůzka Rady žáků 14: 00 MMS


Ředitelské volno pro žáky


Podzimní prázdniny

 

18. 11. 2022


22. 11. 202224. - 26. 11. 2022

Uzávěrka klasifikace za 1. čtvrtletí šk. roku 2022/23


14:30 Pedagogická rada
17:00 Zasedání HV SPOA - prezenčně
19:00 Třídní schůzky - on-line v aplikaci Teams, v případě potřeby si rodiče mohou dohodnout osobní konzultaci   


Schola Pragensis

 

6. 12. 2022


21. 12. 2022


22. 12. 2022


23. 12. 2022
 - 2. 1. 2023

1. den otevřených dveří od 17:00 h.


Divadelní představení - Divadlo na Vinohradech (všechny třídy)


Třídní akce (všechny třídy)


Vánoční prázdniny

10. 1. 2023


17. 1. 2023


20. 1. 2023


24. 1. 2023


31. 1. 2023

2. den otevřených dveří od 17:00 h.


2. schůzka Rady žáků 14:00 MMS


Uzávěrka klasifikace za 1. pololetí šk. roku 2022/23 - 12:00 h. 


Pedagogická rada - 14:30 h.


Rozdávání vysvědčení - 13:05 h.

3. 2. 2023


6. - 12. 2. 2023


13. - 17. 2. 2023


24. 2. 2023

Pololetní prázdniny


Jarní prázdniny


Týden otevřených dveří
Lyžařský kurz ČR


Ředitelské volno, maturitní ples

1. 3. 2023


13. - 18. 3. 2023


19. - 25. 3. 2023


21. 3. 2023

Nejzazší termín pro podání přihlášky uchazečů o studium


Zájezd do Anglie


Lyžařský kurz Rakousko


3. schůzka Rady žáků 14:00 MMS

6. 4. 2023


13. 4. 2023


14. 4. 2023
17. 4. 2023


18. 4. 2023
19. 4. 2023


20. 4. 2023


24. - 27. 4. 2023

28. 4. 2023

Velikonoční prázdniny


Přijímací zkoušky - 1. řádný termín


Přijímací zkoušky - 2. řádný termín

Uzávěrka čtvrtletní klasifikace 1. - 3. ročníků, uzávěrka pololetní klasifikace 4. ročníků - do 12:00 h.


Maturitní písemná práce z českého jazyka


14:30 Pedagogická rada
17:00 Zasedání HV SPOA - prezenčně
19:00 Třídní schůzky - on-line v aplikaci Teams, v případě
potřeby si rodiče mohou dohodnout osobní konzultaci


Maturitní písemná práce z druhých cizích jazyků


Maturitní písemná práce z anglického jazyka


Praktická maturitní zkouška:
24. 4. - třída 4. A
25. 4. - třída 4. B
26. 4. - třída 4. C
27. 4. - třída 4. D


Předávání vysvědčení 4. ročníkům + poslední zvonění

2. - 5. 5. 2023


16. - 30. 5. 2023


10. května


11. května


22. - 25. 5. 2023

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky


Ústní maturitní zkoušky


Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín


Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín


Vodácký kurz pro 3. ročníky

1. 6. 20236. 6. 2023


12. 6. - 16. 6. 2023


23. 6. 2023


26. 6. 2023


27. 6. 2023


28. -  29. 6. 2023


konec června


30. 6. 2023

Předávání maturitních vysvědčení v DDM Karlín:
14:00 - třídy 4. A a 4. B
15:00 - třídy 4. C a 4. D


4. schůzka Rady žáků 14:00 MMS


Sportovní kurz pro 2. ročníky


Uzávěrka pololetní klasifikace pro 1. - 3. ročníky - 10:00 h.


Pedagogická rada - 14:00 h.


Úklid učeben


Výlety a exkurze


Sportovní kurz


Předávání vysvědčení a ukončení školního roku 2022/23

1. 7. - 3. 9. 2023

Hlavní prázdniny

4. 9. 2023

Zahájení školního roku 2023/24