Vybavení školy

Příjemné prostředí školy

Šest počítačových učeben pro odborné předměty

Jazykové učebny 

Aula školy

Relaxační patro u auly 

Informační panel pro žáky