Přijímací řízení

Zde najdete aktuální informace ohledně přijímacího řízení.

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2023.