Přijímací řízení

Základní informace o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025 naleznete zde:
Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Výsledky přijímacího řízení v roce 2023:
Zaměření cestovní ruch - přihlásilo se 238 uchazečů, přijato 86 (Zápisový lístek odevzdalo 59 uchazečů.)
Výsledky posledního přijatého uchazeče: M–26 b, ČJ - 37 b, vysvědčení 73 b – vše přepočítáno koeficientem, vysvědčení 30 %, přijímací řízení 70 %
Zaměření aplikovaná ekonomie a podnikání – přihlásilo se 256 uchazečů, přijato 99  (Zápisový lístek odevzdalo 56 uchazečů.)
Výsledky posledního přijatého uchazeče: M–30 b, ČJ – 37 b, vysvědčení 84 b – vše přepočítáno koeficientem, vysvědčení 30 %, přijímací řízení 70 %


Dokumenty k přijímacímu řízení 2024 - viz přílohy níže: