Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněna do 31. ledna 2022.