Přijímací řízení

Zde najdete aktuální informace ohledně přijímacího řízení.

Ředitel školy vyhlásí první kolo přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2023. Společně s předpokládaným počtem přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání (případně pro různá zaměření dle školního vzdělávacího programu) stanoví jednotná kritéria přijímání a způsob jejich splnění.

Termín pro podání přihlášky je do 1. března 2023.