SPOA

Spolek příznivců obchodní akademie v Karlíně

Sídlo: Kollárova 271/5, 186 00 Praha 8 – Karlín
IČ: 659 99 207
číslo účtu: 2200994264/2010

Spolek tvoří zástupci rodičů jednotlivých tříd, kteří jsou na pravidelných schůzkách s vedením školy informováni o aktuálním dění ve škole.

Hlavní výbor spolku formou hlasování rozhoduje o přerozdělování finančních prostředků SPOA.

Termíny jednání ve školním roce 2022/2023:

22. 11. 2022 v 17:00 h

18. 4. 2023 v 17:00 h