Výběrová řízení

Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12.