Vize a hodnoty školy

Vize školy

„Vzděláváme pro reálný život a měnící se budoucnost a vychováváme k podnikavosti, odpovědnosti a vzájemnému respektu.“

Hodnoty školy

Podnikavost

Reálné žákovské firmy 

 • opravdové podnikání v bezpečném prostředí školy
  • školní bufety; cestovní kanceláře; kavárna; akce pro školu
 • konzultanti z praxe
 • business simulace – unikátní workshop o podnikání

Otevřenost

Aktuální trendy ve vzdělávání 

Propojení výuky s praxí

 • projektová výuka – projektové práce – během celého studia
 • tandemová výuka
 • odborné předměty v angličtině
 • odborníci z praxe ve výuce, workshopy
 • výuka mimo školu - kurzy, exkurze, expedice

Odpovědnost

Podíl žáků na dění ve škole

 • rada žáků 
 • pravidelné třídnické hodiny

Dobrovolnictví

 • dobročinné sbírky, projekty

Respekt

Podpora žákům, rodičům, vyučujícím

 • partnerský přístup
 • kvalitní školní poradenské pracoviště
  • školní psycholožka 
  • výchovná poradkyně
  • metodička prevence
  • speciální pedagožka
 • podpora individuálních potřeb žáků