Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky pro obory Mezinárodní hospodářství a Firemní finance
 63-41-M/02, jarní zkušební období školního roku 2021/2022

 Seznamy maturitních okruhů a seznam maturitní četby naleznete v příloze na konci stránky. V příloze najdete i harmonogram didaktických testů.

Skladba maturitních předmětů:

Společná povinná část

 1. Český jazyk
 2. Výběr:
 • Matematika
 • Cizí jazyk

Profilová povinná část

 1. Ekonomika
 2. Účetnictví
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů:
 • Účetnictví v mezinárodním hospodářství, Účetnictví a firemní finance 
 • Obchodní dopis v AJ
 • Ekonomika 

 

Nepovinná zkouška společné části (max 2)

 1. Cizí jazyk
 2. Matematika

 

Schváleno 20. září 2021

 

Mgr. Petr Žák
 ředitel KOAMaturitní zkoušky pro obor Cestovní ruch 63-41-M/02, jarní zkušební období školního roku 2021/2022

 Skladba maturitních předmětů:

Společná povinná část

 1.  Český jazyk
 2.  Výběr:
 • Matematika
 • Cizí jazyk

Profilová povinná část

 1. Ekonomika 
 2. Absolventská práce
 3. Praktická zkouška z odborných předmětů:
 • Účetnictví v cestovním ruchu
 • Obchodní dopis v AJ
 • Průvodcovství (CR)

Nepovinná zkouška společné části (max 2)

 1. Cizí jazyk
 2. Matematika

 

Schváleno 20. září 2021

 Mgr. Petr Žák
 ředitel KOA