Rada žáků

Rada žáků, kterou tvoří 2 zástupci z každé třídy, je poradním orgánem ředitele školy. Rada žáků se schází s vedením školy každé čtvrtletí. 

Termíny v tomto školním roce:

18. 10. 2023

17. 1. 2024

20. 3. 2024

5. 6. 2024