Rada žáků

Rada žáků, kterou tvoří 2 zástupci z každé třídy, je poradním orgánem ředitele školy. Rada žáků se schází s vedením školy každé čtvrtletí. 

Termíny v tomto školním roce:

19. 10. 2021

18. 1. 2022

29. 3. 2022

7. 6. 2022