Kurzy a zájezdy

ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKU KARLÍNSKÉ OBCHODNÍ AKADEMIE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 

Cílem adaptačního kurzu je navázání nových a pozitivních vazeb mezi žáky. V rámci adaptačního kurzu se za pomoci zážitkové pedagogiky utvářejí

přátelské vztahy, atmosféra pomoci a spolupráce ve třídním kolektivu. Adaptační kurz slouží jako odrazový můstek ke společnému soužití třídního

kolektivu, snahou je podpořit důvěru, spolupráci, toleranci žáků mezi sebou a také podpořit důvěru k třídnímu učiteli. 

 

Adaptačního kurzu se účastní ředitel školy a zástupce ředitele, třídní učitelé jednotlivých tříd a další učitelé, metodička primární prevence 

a výchovná poradkyně. 

 

Termín konání: úterý 5. září 2023 – pátek 8. září 2023 

Odjezd: od školy cca v 9:00  

Návrat: v pátek kolem poledne ke škole 

Místo konání: Rekreační středisko Alegro Hořice  

 

https://kemp-alegro.cz/  

 

Cena: 1912 Kč   

Cena za kurz obsahuje ubytování, plnou penzi vč. svačiny a pitného režimu, dopravu. 


 

V úterý 5. 9. 2023 při odjezdu odevzdáte třídnímu učiteli – Prohlášení zákonných zástupců a Poučení studentů před odjezdem na školní akci.