Předměty

Kulturní dědictví II.

Předmět Kulturní dědictví v anglickém jazyce vyučujeme v zaměření Cestovní ruch ve 4. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Jedná se o odborný předmět, ve kterém žáci rozvíjí svou odbornou slovní zásobu a který je zároveň připravuje na maturitní zkoušku z anglického jazyka.V rámci předmětu se žáci seznámí se základní charakteristikou architektonických stylů, s českými a světovými památkami zařazenými na seznam světového dědictví UNESCO.

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů