Předměty

Geografie cestovního ruchu

Předmět GCR vyučujeme v zaměření Cestovní ruch ve 3. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. V rámci předmětu se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí a zemí Evropské unie s důrazem na využití v cestovním ruchu.Předmět propojuje znalosti a dovednosti získávané v rámci předmětů Anglický jazyk, Kulturní dědictví, Anglická konverzace, Průvodcovství a Projektové práce. (Žáci vytváří vlastní prezentace.) Předmět studenty intenzívně připravuje na práci v cestovním ruchu.

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů