Předměty

Geografie světového hospodářství

Předmět GSH vyučujeme v zaměření Mezinárodní hospodářství ve 3. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. V rámci předmětu se studenti seznamují s ekonomickými ukazateli a politickými, demografickými a kulturními souvislostmi světové ekonomiky. Žák se učí orientovat v aktuální politické, ekonomické, demografické a ekologické situaci současného světa a jeho částí.Předmět propojuje znalosti a dovednosti získané v rámci předmětů Anglický jazyk, Anglická konverzace a Projektové práce (žáci vytváří vlastní prezentace).

Napište nám

Napište prosím Vaše jméno
Napište prosím kontaktní údaj na Vás
Napište nám prosím nějakou zprávu ;-)

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobním údajů