Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Karlínská obchodní akademie Kollárova 271/5, 186 00 Praha 8 Karlín se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky https://www.kollarovka.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102. 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://www.kollarovka.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka/mobilní aplikace je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Je obsah, který nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů (dle § 3, odst. 3 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. září 2021.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita následující metoda: 

- vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

V případě, že zaznamenáte problémy s přístupností internetových stránek/mobilní aplikace, obracejte se prosím na níže uvedenou zodpovědnou osobu/organizační složku. Ta vám poskytne informace o řešení příslušných problémů v oblasti souladu a na vyžádání poskytne informace o obsahu, který je vyňat z rozsahu působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Za přístupnost internetových stránek/mobilní aplikace je v organizaci zodpovědný
Mgr. Ondřej Šupka – o-supka@kollarovka.cz.

Postupy pro prosazování práva 

Máte právo na zajištění přístupnosti té části internetových stránek, která obsahuje informace o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že u tato část internetových stránek školy nebude přístupnost zajištěna a škola nebude řádně reagovat na vaše podněty, máte právo obrátit se na níže uvedený orgán určený pro prosazování vašich práv.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: 

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz 

V Praze, dne 21. 9. 2021

Mgr. Petr Žák
Ředitel školy

Prohlášení bude revidováno dne 20. září 2022.