Aktuální informace

#No hay planeta B

21. 11. 2022

#No hay planeta B. Tak znělo zadání pro třídy 4.B a 4.C, které se velmi zdařile zapojily do mezipředmětové spolupráce, španělský jazyk a základy přírodních věd. Mezi hlavní témata EU patří udržitelný rozvoj, a nejen proto se studentky a studenti zaměřili na problematiku biodiverzity, třídění odpadu, fast fashion, přelidnění, přírodních katastrof nebo odlesňování pralesu Amazonie. A jaké téma rezonuje s vámi? Přijďte se na výstavu podívat v rámci Dne otevřených dveří Kollárovky 6. 12. 2022 nebo 10. 1. 2023. od 17.00-19.00 hodin

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie