Projekty a spolupráce

Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha Oddíly výzvy

  • - Personální šablony: školní psycholog a školní kariérový poradce
  • - Vzdělávání pedagogů: tandemová výuka, sdílení zkušeností prostřednictvím návštěv a nová šablona zahraničních stáží
  • - Projektový den mimo školu, doučování.
Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha Oddíly výzvy