Projekty a spolupráce

Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Praha

Cíle výzvy Šablony II:

 • - Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • - Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • - Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • - Spolupráce s rodiči a veřejností
 • - Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky
Výzva č. 02_18_064 - Šablony II - pro hlavní město Praha
Šablony II.