Projekty a spolupráce

Metropolitní program

Škola se ve školním roce 2021/2022 zapojila do Metropolitního programu podpory výuky dalšího cizího jazyka. Po dobu trvání tohoto projektu bude v 1., 2., 3. a 4. ročníku navýšen počet hodin druhého cizího jazyka o jednu hodinu týdně