Aktuální informace

Podzimní maturitní zkoušky

13. 7. 2022

V textu najdete informace o podzimních termínech maturitních zkoušek.

Podzimní zkušební období 2022

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. (od 12.00 hod.) do 6. září 2022. Podrobný časový rozvrh stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2022.

Praktická maturitní zkouška se bude konat 8. září 2022.

Ústní zkouška se bude konat 13. září 2022.