Aktuální informace

Poučení žáků o BOZ od 1. 9. 2021

1. 9. 2021 |

Informace uvnitř článku

Během rekonstrukce budovy školy je:

  • zakázáno používat toalety u učeben č. 18 a č. 29;
  • zakázáno vstupovat na dvůr školy;
  • zakázáno vstupovat do prostor u ping-pongových stolů a tělocvičen;
  • zakázáno otevírat okna v učebnách do ulice Kollárova, větrat se může v učebnách do ulice Pernerova a na chodbách;
  • zakázáno shlukovat a sdružovat se před budovou školy;
  • zakázáno trávit přestávky na chodbách.

Na chodbách je nutné:

  • dbát zvýšené opatrnosti zejména v 1. a 2. patře, nevstupovat do ohraničeného prostoru;
  • dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na chodbách, hrozí nebezpečí uklouznutí úrazu.

Ke vstupu do školy je nutné využít pouze vymezený zabezpečený prostor.

V Praze 1. 9. 2021

Mgr. Petr Žák, v.r.
ředitel KOA