Aktuální informace

Mimořádné opatření od 19. 2. 2022

10. 2. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 19. 2. 2022

Testování žáků a zaměstnanců je ukončeno ke dni 19. 2. 2022.

Ruší se: 

• povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu žáka/zaměstnance, školy KHS nekontaktují, 

• školy již neposkytují KHS seznamy žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt, 

• školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje žáků/zaměstnanců (předávání údajů je nyní zakotveno v mimořádném opatření s jasným výčtem předávaných údajů, bez tohoto zákonného podkladu nejsou školy ani školská zařízení oprávněny předávat osobní údaje).

 Zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test. 

 Nadále platí, že žák s příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení. 

 V případě podezření škola kontaktuje zákonné zástupce, aby si nezletilého žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně.  Do doby vyzvednutí či opuštění školy je tento žák izolován od ostatních žáků. Pokud je žák zletilý, odchází ze školy samostatně.

  Od 10. 2. 2022 se ruší omezení a podmínky pro volnočasové aktivity (zejména dokládání OTN):

lyžařský výcvik – pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka (žáka ani dozoru) dokládat OTN, 

školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků.