Aktuální informace

Počty podaných přihlášek k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

2. 3. 2023

ŠVP – Aplikovaná ekonomie a podnikání - 256
ŠVP – Cestovní ruch - 238
ŠVP – Firemní finance - 81

Celkem: 575