Profil absolventa

Profil absolventa

V obecné rovině charakteristiky osobnosti by měl absolvent VOŠE uplatňovat

jednání v souladu se základními morálními hodnotami společnosti
filosofii zdravého životního stylu a ochrany vlastního duševního zdraví
konstruktivní a logické myšlení při jednání a řešení problémů
dostatečný kulturní přehled i základní osobní zkušenost týkající se běžných oblastí umění
i produktivní vztah ke kulturním a estetickým hodnotám.

Absolvent vyšší odborné školy ekonomické – vzdělávací program Firemní ekonomika v globálním ekonomickém prostředí – patří do skupiny vybraných studentů s úspěšně vykonanou maturitní zkouškou na střední odborné škole nebo gymnáziu, který se věnoval další tři roky systematickému rozšiřování a prohlubování získaných vědomostí, dovedností a návyků. Absolventi se uplatní buď jako samostatní podnikatelé, a to především v prostředí zemí Evropské unie, nebo na středním a vyšším stupni řízení podniků s mezinárodní vazbou, ve vnitřním a zejména zahraničním obchodu, v peněžnictví, veřejné i státní správě s ohledem na její fungování v rámci zemí EU.

Tím, že absolvent prošel náročnou jazykovou přípravou týkající se především ekonomické oblasti a že po dobu studia vykonával praxi (duální systém), a to především u zahraničních firem, je schopen hned po absolvování nastoupit na místa obchodních referentů, marketingových pracovníků, finančních manažerů nebo – po krátkém zapracování - i samostatných ekonomů.

Kvalitou absolventské práce, odrážející konkrétní ekonomickou problematiku firmy, u které vykonával dlouhodobou praxi, prokazuje absolvent svoji schopnost uplatnit se u konkrétní firmy.

toplist