Proč studovat u nás

Proč studovat u nás

ve druhém a třetím ročníku 50 % výuky ve škole a 50 % placené praxe ve firmách

výuka probíhá převážně v angličtině

úzká spolupráce se zahraničními školami

nízké školné (3.000 Kč za školní rok)

velice kladné hodnocení Českou školní inspekcí (květen 2012)

moderní vybavení školy

spolupráce se zahraničními partnery

obáváte-li se práce s PC - v prvním ročníku předmět výpočetní technika i pro začátečníky

při vynikajících studijních výsledcích je možno zažádat ředitele školy o slevu školného

po úspěšném ukončení studia absolvent automaticky získává tzv. europass - mezinárodní doklad o vzdělání

možnost získání Bc. titulu pro absolventy VOŠE po ročním studiu na některých VŠ

velké procento hodin vyučovaných v cizím jazyce: 1. ročník 40,6%, 2. ročník 78, 1%, 3. ročník 84,4%

nově zavedené povinně volitelné předměty: Osobní komunikace ve druhém cizím jazyce, Třetí cizí jazyk

 

 

toplist