Profil absolventa

Profil absolventa

 Absolvent studijního zaměření cestovní ruch získá dobrý teoretický i praktický základ. Jednoznačným benefitem je velká hodinová dotace dvou cizích jazyků, které se ještě dále rozvíjejí ve výuce odborných předmětů v cizím jazyce.
Studium je zaměřeno na praxi, studenti provozují reálnou cestovní kancelář, dále klademe důraz na finanční gramotnost. Mezi zajímavé předměty tohoto oboru patří například Kulturní dědictví (i v angličtině) a Průvodcovství. Příkladem uplatnění v této oblasti jsou pracovní místa spojená s oblastí cestovního ruchu, především v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, v destinačním managementu, v podnicích s vazbou na cestovní ruch (turistická informační centra, hotely) a dále místa průvodců cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Absolvent studijního zaměření  firemní finance najde uplatnění na trhu práce hned po maturitě, protože získá hluboké praktické znalosti například z účetnictví. Bude připraven i na pokračování studia na vysokých ekonomických školách (větší hodinová dotace matematiky), na rozdíl od absolventů gymnázií bude mít přehled o účetnictví a ekonomii.
Studium je zacíleno na praxi, studenti získají základy finanční gramotnosti a vyzkouší si reálné podnikání, ve škole povedou občerstvení nebo studentský klub.
Podle volby speciálního předmětu ve 4. ročníku najdou uplatnění buď jako asistenti v kancelářích daňových poradců, auditorů, jako účetní v soukromém sektoru nebo jako asistenti nebo účetní na úřadech obcí, měst, úřadech práce, sociálních úřadech, finančních úřadech a v jiných orgánech státní správy.

Absolvent studijního zaměření  ekonomika mezinárodního hospodářství získá široký prostor, kam nasměrovat své další kroky. Jednou z možností je pokračování studia na naší Vyšší odborné škole, nebo bude moci pokračovat na různých vysokých školách. Kromě ekonomických škol se naši studenti hlásí rovněž na vysoké školy s humanitním zaměřením.
Studium je zacíleno na praxi, studenti získají základy finanční gramotnosti a vyzkouší si reálné podnikání, ve škole povedou občerstvení nebo studentský klub.
Učební plán OA se zaměřením na ekonomiku mezinárodního hospodářství umožňuje svým absolventům uplatnění především v povoláních zaměřených na obchodně podnikatelské činnosti, a to od samotného založení firmy až po její existenci v tržním prostředí EU.
Tyto předpoklady jsou dány jednak strukturou vyučovaných odborných předmětů, jednak skutečností, že některé odborné předměty jsou ve vyšších ročnících vyučovány v cizím jazyce.

toplist