Proč studovat u nás

Proč studovat u nás

dobré uplatnění našich absolventů, vysoká úspěšnost u přijímacích zkoušek na VŠ

reálné podnikání – zisk zůstává studentům, vedou firmu, účtují...; tato forma výuky se odehrává v rámci předmětu Aplikovaná ekonomie

spolupráce s Junior Achievement, největší neziskovou vzdělávací organizací na světě

výborné výsledky našich studentů u státních maturit, vynikající hodnocení České školní inspekce v roce 2012

veřejná škola s velkou tradicí a kvalitou, neplatí se zde žádné školné

od 1. ročníku výuka dvou cizích jazyků, možnost zkoušky FCE (AJ, NJ, ŠJ, RJ, FJ)

výuka odborných předmětů v cizích jazycích

moderní vybavení školy (většina tříd s interaktivní tabulí, Wi-Fi po celé škole, posilovna, studentský klub, multimediální sál, lezecká stěna, venkovní učebna, tartanové kurty)

velice dobrá dopravní dostupnost

výuka převážně v dopoledních hodinách

důraz na finanční gramotnost

praxe realizována v reálných studentských firmách

podpora sportovních aktivit

studium zaměřeno i na všeobecný rozhled (Kulturní dědictví, Občanská nauka, Občanský základ);

chceme dopřát našim studentům co nejširší rozhled, proto se soustředíme ve velké míře i na tzv. humanitní předměty

fakultní škola VŠE

toplist