Přijímací řízení

Přijímací řízení

Podmínky přijetí na obchodní akademii

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 obchodní akademie pro školní rok 2016/2017

1. Ve školním roce 2016/17 škola otevírá 4 třídy 1. ročníku oboru 63-41-M/02 obchodní akademie.

2. Předpokládáme otevření 1 třídy se zaměřením Mezinárodní hospodářství, 1 třídy se zaměřením Cestovní ruch a 1 třídy se zaměřením Firemní finance; 1 zbývající třída bude mít některé z výše uvedených zaměření podle převažujícího zájmu uchazečů. Zvolené zaměření uchazeč vyznačí na přihlášce; pokud uchazeče zajímají všechna zaměření, uvede jako první to, jemuž dává přednost. Uchazeč v takovém případě nevyplňuje přihlášky pro každé zaměření zvlášť.

3. V 1. kole přijímacího řízení se nebudou konat přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky nebude přijat uchazeč, který byl na konci 8. a v pololetí 9. třídy ZŠ hodnocen horší známkou než 3 z kteréhokoliv předmětu.

4. Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě průměrného prospěchu na konci 8. a v pololetí 9. třídy ZŠ. Zohledněno bude i umístění v soutěžích a olympiádách.

5. Osoby, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, prokáží podle § 20 odst. 4 školského zákona znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, rozhovorem, který bude podkladem pro přijetí, případně nepřijetí uchazeče ke vzdělávání.

6. V 1. kole přijímacího řízení přijímáme uchazeče až do naplnění povolené kapacity žáků ve třídě.

Materiály ke stažení

Přihlášky na obchodní akademii

Po vytištění přihlášky nezapomeňte vyplnit zaměření, které jste si na naší OA vybrali:

Cestovní ruch, Mezinárodní hospodářství (dříve Ekonomika mezinárodního hospodářství) nebo Firemní finance (dříve Daně, audit, účetnictví veřejného sektoru).

Vyplňte zbylé údaje, nechte potvrdit vyplněnou přihlášku na své ZŠ.

Přihlášku pak dodejte škole, a to osobně do kanceláře naší školy nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ) na adresu:

Karlínská OA a VOŠE
Kollárova 5/271
186 00 PRAHA 86

Pozn.: neposílejte přihlášku e-mailem.

 

Materiály ke stažení

toplist