Přijímací řízení

Přijímací řízení

Seznamy přijatých uchazečů

V připojených souborech najdete seznamy přijatých uchazečů podle jednotlivých zaměření a podle pořadí.

Nepřijatým uchazečům budou rozhodnutí zaslána poštou doporučeně s dodejkou, případně do datové schránky, pokud jí disponují.
Přijatí uchazeči potvrdí svůj zájem vzdělávat se v Karlínské obchodní akademii odevzdáním zápisového lístku do kanceláře školy (lze i zaslat doporučeně poštou) do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Osobně lze odevzdat ZL v době od 7:30 do 15:00 (v pátek do 14:30).

Vzetí zápisového lístku zpět není možné. Výjimkou je případ, kdy je uchazeči vyhověno na druhé škole na základě odvolání. V takovém případě si ZL může vyzvednout zákonný zástupce uchazeče (nezletilému uchazeči nebude ZL vydán) - termín vyzvednutí ZL je třeba si předem telefonicky sjednat na tel. č. 222 333 311.

Nepřijatí uchazeči mohou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání k SML MHMP prostřednictvím ředitele Karlínské obchodní akademie. Doporučujeme tuto možnost využít.

Materiály ke stažení

Přijatí uchazeči - náhradní termíny

V připojeném souboru najdete přehled přijatých uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu.
Tito uchazeči potvrdí svůj zájem studovat na naší škole odevzdáním zápisového lísku do 10 pracovních dnů, tj. nejpozději do 5. 6. 2017. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat ke studiu v Karlínské OA.  

Materiály ke stažení

toplist