Přijímací řízení

Přijímací řízení

Podmínky přijetí na obchodní akademii

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 obchodní akademie pro školní rok 2017/2018

1. Ve školním roce 2017/18 škola otevírá 4 třídy 1. ročníku oboru 63-41-M/02 obchodní akademie.

2. Předpokládáme otevření 1 třídy se zaměřením Mezinárodní hospodářství, 1 třídy se zaměřením Cestovní ruch a 1 třídy se zaměřením Firemní finance; 1 zbývající třída bude mít některé z výše uvedených zaměření podle převažujícího zájmu uchazečů. Zvolené zaměření uchazeč vyznačí na přihlášce; pokud uchazeče zajímají všechna zaměření, uvede jako první to, jemuž dává přednost. Uchazeč v takovém případě nevyplňuje přihlášky pro každé zaměření zvlášť.

3. Žádné školní přijímací zkoušky se dělat nebudou, pouze jednotné testy od Cermatu. Výsledek jednotné přijímací zkoušky se bude na celkovém výsledku hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílet 60 %. 40 % se na celkovém výsledku bude podílet průměr známek na konci 8. a v pololetí 9. třídy ZŠ a také vysvědčení z konce 8. a pololetí 9. třídy ZŠ bez čtyřek (z žádného předmětu nesmí mít uchazeč horší známku než 3).

 

Přihlášky na obchodní akademii

Po vytištění přihlášky nezapomeňte vyplnit zaměření, které jste si na naší OA vybrali:

Cestovní ruch, Mezinárodní hospodářství (dříve Ekonomika mezinárodního hospodářství) nebo Firemní finance (dříve Daně, audit, účetnictví veřejného sektoru).

Vyplňte zbylé údaje, nechte potvrdit vyplněnou přihlášku na své ZŠ.

Přihlášku pak dodejte škole, a to osobně do kanceláře naší školy nebo poštou (nejlépe DOPORUČENĚ) na adresu:

Karlínská OA a VOŠE
Kollárova 5/271
186 00 PRAHA 86

Pozn.: neposílejte přihlášku e-mailem.

 

Materiály ke stažení

toplist