Novinky

Vítáme vás na webu Karlínské obchodní akademie. Naše motto zní BE IN KARLÍN. Uvědomujeme si důležitost informačních technologií, na tomto místě budou proto zveřejňovány nejdůležitější novinky naší školy. 

Informace o provozu školy od 11. 5. 2020 Informace o provozu školy od 11. 5. 2020 25. 5. 2020 Pokyny k praktickým maturitním zkouškám a písemným maturitním zkouškám Pokyny k praktickým maturitním zkouškám a písemným maturitním zkouškám 25. 5. 2020 Pokyny k ústním maturitním zkouškám a absolutoriím Pokyny k ústním maturitním zkouškám a absolutoriím 25. 5. 2020 Provozní a hygienické podmínky během jednotných přijímacích zkoušek na Karlínské OA a VOŠE 8. 6. 2020 Provozní a hygienické podmínky během jednotných přijímacích zkoušek na Karlínské OA a VOŠE 8. 6. 2020 Čestné prohlášení o nexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 26. 5. 2020 Postup školy při hodnocení výsledků vzdělávání žáků KOA a VOŠE Při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vyučující zohlední: a)    podklady pro hodnocení získané do 10. 3. b)    podpůrně podklady získané během... 26. 5. 2020 Mimořádné opatření V souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR se s platností od středy 11. 3. 2020 do odvolání ruší výuka na obchodní akademii i vyšší odborné škole. Žádáme všechny naše... 26. 5. 2020 Informace ohledně konzultací se školním psychologem Zprávu pro rodiče, žáky a studenty naší školy od školní psycholožky naleznete zde. 26. 5. 2020 Maturitní zkoušky Aktualizované informace k maturitním zkouškám na Karlínské obchodní akademii a VOŠE v jarním zkušebním období 2020 naleznete zde. 26. 5. 2020 Pro rodiče a žáky - zásady distančního vzdělávání Dokument ohledně distančního vzdělávání vydaný ředitelem školy naleznete zde. 26. 5. 2020 Přijímací zkoušky Písemná část přijímací zkoušky se koná v pondělí 8. června 2020. Začátek administrace zkoušky je v 8.30. Doporučujeme příchod do školy nejpozději v 8.00. Žáci odevzdají při vstupu do budovy školy...

Maturitní zkoušky

Aktualizované informace k maturitním zkouškám na Karlínské obchodní akademii a VOŠE v jarním zkušebním období 2020 naleznete zde.

toplist