Maturitní zkouška

Maturitní zkoušky pro obory Mezinárodní hospodářství, Firemní finance a Cestovní ruch 63-41-M/02, jarní zkušební období školního roku 2020/2021

Skladba maturitních předmětů pro obory MH a FF

Skladba maturitních předmětů pro obor CR

Praktická maturitní zkouška MH a FF

Praktická maturitní zkouška CR

 

Důležité dokumenty k maturitní zkoušce:

Seznam četby k maturitě je ZDE.

Dodatek k maturitní zkoušce - opravné termíny najdete ZDE

Maturitní okruhy:

Anglický jazyk -MH a FF

Anglický jazyk - CR

Ekonomika - MH, Ekonomika - FF, Ekonomika - CR

Účetnictví - MH, Účetnictví - FF

Ruský jazyk

toplist