Maturitní zkouška

Maturitní zkoušky pro obory Mezinárodní hospodářství, Firemní finance a Cestovní ruch 63-41-M/02, jarní zkušební období školního roku 2017/2018

Skladba maturitních předmětů:

Společná povinná část

1. Český jazyk
2. Výběr:
• Matematika
• Cizí jazyk

Profilová povinná část

3. Ekonomika/Ekonomika cestovního ruchu
4. Účetnictví
5. Praktická zkouška z odborných předmětů:
• Účetnictví v mezinárodním hospodářství, Účetnictví a firemní finance, Účetnictví v cestovním ruchu
• Obchodní dopis v AJ
• Průvodcovství (CR)
• Ekonomika (MH a FF)

Nepovinná zkouška společné části (max 2)

6. Cizí jazyk
7. Matematika

Schváleno 12. září 2017

Mgr. Petr Žák
ředitel KOA a VOŠE
 

Důležité dokumenty k maturitní zkoušce:

Maturitní zkoušky - MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Seznam četby k maturitě je ZDE.

Hodnocení profilové maturitní zkoušky 2018. 

toplist