Školská rada

PŘI ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH SE ZŘIZUJE ŠKOLSKÁ RADA.

Zápisy z jednání školské rady:

26.10.2020

Doplňující volby do školské rady KOA ve dnech 16. - 17. 9. 2021

V souladu s § 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 0330 ze dne 22.3.2005 vyhlašuje ředitel školy

doplňující volby člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Dokumenty týkající se voleb do školské rady KOA naleznete níže:

POKYNY K VOLBÁM (zveřejněno 11.7. 2021)

Pokyn k volbám do školské rady Karlínské obchodní akademie
ve dnech 16. - 17. 9. 2021

I.
Oprávnění voliči
- zletilí žáci (v den voleb dosáhli 18 let, a starší)
- zákonní zástupci nezletilých žáků

II.
Volba
Volí se 1 člen školské rady z řad rodičů všech žáků a zletilých žáků.

III.
Způsob volby
- Volba bude zabezpečena pomocí systému Bakaláři, modul Ankety. Zákonným zástupcům nezletilých žáků (po přihlášení přes přístup rodiče) a zletilým žákům (po přihlášení přes přístup studenta) bude po standardním přihlášení do systému Bakaláři zpřístupněna hlasovací anketa, ve které volič vybere jednoho kandidáta.
- Volič smí volit pouze jedenkrát.
- Hlasovat lze od 00:00 dne 16. 9. 2021 do 23:59 dne 17. 9. 2021.
- Volba je tajná.
- Anketa bude vyhodnocena anonymně.

IV.
Vítězný kandidát
- Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáků se stane kandidát s nejvyšším počtem hlasů; při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.
- O výsledku voleb bude přípravný výbor informovat 21. 9. 2021. Jméno zvoleného kandidáta bude zveřejněno na nástěnce v prvním patře školy a na webových stránkách školy.

V Praze dne 24. 6. 2021 Přípravný výbor
Mgr. Tomáš Holubec
Marek Slavík
Mgr. Zuzana Šemberová
 

JMENOVÁNÍ ČLENŮ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU (zveřejněno 11.7. 2021)

Doplňující volby do Školské rady Karlínské obchodní akademie
Jmenování členů přípravného výboru
V souladu s čl. 3 odst. 2 Volebního řádu pro volby členů školské rady zřizuji přípravný výbor pro doplňující volbu členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky dle čl. 4 výše uvedeného Volebního řádu.
Členy přípravného výboru jmenuji:
1. Mgr. Tomáše Holubce
2. Mgr. Zuzanu Šemberovou
3. Marka Slavíka

V Praze 21.6. 2021
Petr Žák
ředitel školy

NÁVRHY KANDIDÁTŮ (zveřejněno 11.7. 2021)

Volba člena školské rady ve dnech 16. - 17. 9. 2021
Nominace kandidátů

Žádáme do 31. srpna 2021 o zaslaní jmen kandidátů na člena školské rady.

Souhlas s nominací kandidáta bude ověřen před zveřejněním seznamu kandidátů.

Jména kandidátů zasílejte písemně na adresu školy nebo e-mailem na adresu: kancelar@kollarovka.cz

Jména navržených kandidátů budou zveřejněna dne 1. září 2021 na webových stránkách školy.


V Praze dne 25. 6. 2021 Přípravný výbor
Mgr. Tomáš Holubec
Marek Slavík
Mgr. Zuzana Šemberová
 

ŠKOLSKÁ RADA OA

 

Radim Dohnal, MSc.

Mgr. Jakub Zrzavý

Mgr. Jana Hirková

Mgr. Tomáš Holubec

Mgr. Zuzana Šemberová

Alessandro Pulese

 

ŠKOLSKÁ RADA VOŠE

Stanislav Zrcek DiS. (předseda)

Radim Dohnal, MSc.

Mgr. Zuzana Šemberová

Ing. Olga Urbánková

toplist