Školská rada

PŘI ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH SE ZŘIZUJE ŠKOLSKÁ RADA.

ŠKOLSKÁ RADA OA

Mgr. Martin Mlynář

Kateřina Wojasová

Ing. Pavlína Palová 

Bc. Jakub Zrzavý

PhDr. Václav Bouda

Karel Kopeček

ŠKOLSKÁ RADA - VOŠE

Stanislav Zrcek, DiS (předseda)

Mgr. Petr Tománek

Ing. Olga Urbánková

Ing. Miluše Klumpnerová

Volby do školské rady

Oznámení o konání voleb nových členů do školské rady - dokument je zde

 

Zápisy ze školských rad:

obchodní akademie

zápis 24.6.2015

zápis 26.10.2015

zápis 14. 6. 2016

zápis 15.6.2017

vyšší odborná škola

zápis 24.6.2015

zápis 26.10.2015

zápis 8.3.2017

 

 

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

Další obecné informace zákon č. 561/2004 Sb.:

toplist