Rada žáků a studentů

Je prostor pro zapojení žáků a studentů do života školy.

Je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci rady žáků a studentů se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Rada žáků a studentů předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Rada žáků a studentů je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Rada žáků a studentů pro školní rok 2015/16

1.A Eliška Boháčová Thuy Nguyenová

1.B Nikola Ležalová Adéla Králová

1.C Alžběta Boháčová Evelína Koudelová

1.D Marek Broulík, Adam Peer

2.A Denisa Baušová Tomáš Adámek

2.B Petra Hladíková Enkhjin Gantulga

2.C Iryna Sagan Filip Jambor

2.D Stella Glonšáková Barbora Haspeková

3.A Adéla Nevrtalová Ricardo Cangemi

3.B Růžena Tůmová Tereza Dvořáková

3.C Kateřina Makovcová Monika Ježková

3.D David Klíma Sabina Mehičová

4.A David Šimůnek Anna Suková

4.B Eva Hejkalová Tomeš Kryštof

4.C Igor Boyko Petra Fořtová

4.D Tereza Formánková Eliška Pelantová

1.VA Jakub Pekárek Gabriela Havlová

2.VA Adam Mansfeld Jessika Andrusová

3.VA Adéla Lepšíková Eva Pastorková

 

 

toplist