Rada žáků a studentů

Je prostor pro zapojení žáků a studentů do života školy.

Je prostor pro zapojení žáků do života školy. Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci rady žáků a studentů se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Rada žáků a studentů předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům. Snaží se vzájemně najít optimální řešení. Rada žáků a studentů je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky. Snaží se o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, výchovy demokratického občana.

Rada žáků a studentů pro školní rok 2017/18

1.A
Kateřina Heřmanová
Martin Gracias

1.B
Sofija Futó
Filip Šesták

1.C
Eliška Sobotová

Lucka Vodičková

1.D
Karolína Semančíková
Michaela Štěpánková

2.A
Nikola Trnková
Adam Štrunc

2.B
Nikola Ležalová
Eliška Honzátková

2.C
Alžběta Boháčová
Evelína Koudelová

2.D
Marek Broulík
Adam Petr

3.A
Denisa Baušová
Tomáš Adámek

3.B
Petra Hladíková
Enkhjin Gantulga

3.C
Iryna Sagan
Filip Jambor

3.D
Stella Glonšáková
Barbora Haspeková

4.A
Adéla Nevrtalová
Ricardo Cangemi

4.B
Růžena Tůmová
Tereza Dvořáková

4.C
Kateřina Makovcová
Monika Ježková

4.D
David Klíma
Sabina Mehičová

1.VA
Jakub Gulab
Dolenská Klára

2.VA
Jakub Pekárek


3.VA
Adam Mansfred
Jessika Andrusová

toplist