Historie

 Máme bohatou historii ...

1874

Pro Karlín a Kollárovu ulici zásadní rok, protože zastupitelé rozhodli, že založí ve své městské části střední školu – České reálné gymnázium.

1907

Na začátku století se Praha dynamicky hospodářsky rozvíjela. Kapacita obchodní školy v Resslově ulici již byla naplněna, proto karlínská městská rada rozhodla, že na jejím území bude v dnešní Sokolovské ulici založena obchodní škola.

1914-1918
1. světová válka

Z proslovu ředitele Josefa Pithardta: "A v letech válečných! Málo scházelo, a byla by bývala reálka vzata za lazaret jako všecky okolní budovy školní! A pak chodili naši žáci na vojnu, konali předčasné maturity a obětovali své mladé životy.

20. a 30. léta
Co první republika?

Krásná doba chtělo by se říci. Škola se rozvíjela, rostla. V jubilejním 50. roce od založení v ní studovalo 650 studentů v 18 třídách. V průměru to vychází, že v jedné třídě bylo více než 36 studentů!

1939-1945
Co druhá válka?

Absolutní zmar znamenala 2. světová válka, na jejím konci v roce 1944 byla škola dokonce úplně uzavřena. Někteří studenti
a kantoři byli totálně nasazeni v nacistickém Německu. Poválečné roky byly ve znamení obnovy.

1967

Gymnaziální výuka v Kollárově ulici probíhala až do roku 1967, kdy se vedle ní začalo postupně zavádět ekonomické studium
– Střední škola ekonomiky služeb.

1970

Gymnázium se definitivně stěhuje do Libně na zámeček a v naší budově probíhá pouze ekonomické studium. Škola nově nese název Střední ekonomická škola a plně navazuje na tradici Karlínské obchodní akademie.

1989

Zásadní byla Sametová revoluce, ekonomickým školám je vrácen jejich tradiční název obchodní akademie – OA Kollárova. Nově se naše škola orientuje na tržní prostředí, obohacuje výuku o zbrusu nové předměty – marketing, finanční strategii.

90. léta

Tato doba byla velmi bouřlivá, plná budování, vizí, změn. Podstatnou a velmi důležitou změnou byl příchod Michala Vícha na pozici ředitele školy. Je jeho obrovskou zásluhou, že se naše obchodní akademie stala jednou z nejlepších v Praze.

1993

Jedním z hlavních pilířů našeho snažení je propojování teorie
s praxí. Studenti získávají již v době studia neocenitelné zkušenosti v reálných studentských firmách, tento systém výuky máme díky nadaci Junior Achievement.

2002

Událostí zásadního charakteru byly povodně. Zasáhla nás tisíciletá voda. Suterén a přízemí školy bylo zcela zničeno. Paradoxně nám i celému Karlínu povodně pomohly, vše se poté změnilo k lepšímu.

2011

V tomto roce jsme otevřeli nové studijní zaměření – Cestovní ruch. Je to moderní obor vzbuzující velký zájem. V dalším roce jsme otevřeli třetí studijní zaměření - Firemní finance. Bude lákavé pro lidi, kteří touží studovat vysoké ekonomické školy.

2013

V roce 2013 jsme se změnou názvu přihlásili k tradici karlínské obchodní školy. Náš nový název je Karlínská obchodní akademie
a vyšší odborná škola ekonomická.Vždy jsme byli právem hrdí
na příslušnost k této městské čtvrti.

2016

Uspořádali jsme první ročník konference BE IN KARLÍN. Tématem bylo společensky prospěšné podnikání a veřejný prostor. Více informací na www.beinkarlin.cz

2018

Sociální podnikání je naší prioritou, dostavují se úspěchy. Projekt KupCake Heleny Sojkové vyhrál soutěž SIR - studentské projekty v oblasti sociálního podnikání.

toplist