Be in Karlín

 Škola je srdcem, domovem a začátkem změny.   

 

2. - 3. června 2017 
 

 

Vystoupení Ondřeje Šteffla v rámci BE IN KARLÍN 2016

 

Novinky

Proč lázně?

Byli jsme nadšení z ohlasů na konferenci BE IN KARLÍN. Byla to ohromná energetická vzpruha a zároveň to je závazek do dalšího snažení. Myslíme, si že klasický formát konferencí je docela přežitý. Konferenci vnímáme jako užitečný nástroj pro setkání lidí, ale ne pro zážitky, učení se nových věcí a sbližování lidí. Proto uspořádáme LÁZNĚ. Jdeme po ZÁŽITCÍCH, POZNÁVÁNÍ, nechceme mluvící hlavy.  Nejdůležitější pro nás je, aby se účastníci lázní INSPIROVALI a zároveň ZRELAXOVALI. Chceme našim účastníkům dopřát odpočinek a zároveň je nabít energií... :)  Více informací níže na těchto stránkách. 

Příprava programu

Nyní připravujeme konkrétní program, který budeme postupně zveřejňovat. Níže na této stránce se můžete zatím seznámit s některými z vystupujících. Všichni vystupující jsou zajímavé osobnosti, máme radost, že je na lázních budeme mít :-) 

Vystupující

Lukáš Policar

Baví mě rozvíjet především mladé lidi v měkkých dovednostech, aktivním přístupu ke světu kolem nás a ve schopnosti vnímat svět podnikatelskýma očima.

Dalibor Dědek

Člověk nemusí být milionář, aby si uvědomil, že pokud chce žít v podobném prostředí jako Švýcaři, tak pro to musí sám něco udělat. Nikdo to neudělá za něj, žádný spasitel nepřijede.

Bob Kartous

Sám mám dojem, že škola je taková, jaká by být neměla: místo aby byla pro děti, jsou děti pro školu. Místo aby rozvíjela, vnucuje a unifikuje. Místo aby vedla k poznání, odvádí od něj pozornost. Místo na pozornosti staví na poslušnosti.

Klára Laurenčíková

Tím, že je stále mnoho dětí vyčleněno mimo běžné školy, přicházíme o jejich talenty a vytváříme občany problematicky uplatnitelné na trhu práce. Pestrost kolektivu by měla být něco přirozeného.

Petr Žák

Těším se, až na lázních povím, jaké jsme rozjeli projekty. Naším hlavním cílem je vychovávat společensky odpovědné a tvůrčí podnikatele, manažery, zaměstnance a občany, vzdělávat studenty tak, aby obsah výuky byl co nejvíce propojen s realitou.

Jiří Hokeš

Na prvním stupni jsem byl postaven před úkol opravit kolo naší matikářky. Podařilo se, skvěle jsme si to užili ne proto, že jsme se ulili z procvičování násobilky, ale hlavně proto, že jsme pracovali sami, byla nám svěřena důvěra.

František Tichý

Přírodní škola je vhodná pro děti, které mají chuť být aktivní, které jsou trochu týmové a zároveň zvyklé a ochotné za něčím jít. Přijímat výzvy. Ten, kdo se jen veze životem, je u nás dost nešťastný, protože my ho pořád nutíme něco dělat.

Břetislav Svozil

Díky systému podpory, individualizace a diferenciace výuky si každé dítě v naší škole najde svoji cestu a roli a společně vytváříme komunitu, která funguje na vzájemné spolupráci, dobré komunikaci a soudržnosti.

Tomáš Hruda

Pokud bychom dokázali do vzdělávání více zapojit klíčové prvky konstruktivismu, budeme efektivně přijímat nejen znalosti, ale ruku v ruce s tím budeme rozvíjet i ty nejdůležitější měkké dovednosti, například týmovou spolupráci nebo kritické myšlení.

Vize a myšlenka Be In Karlín

Lázně Be in Karlín

Konference je akreditovaná MŠMT. 

 

Pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové, Radní pro školství a evropské fondy. 

 

Pod záštitou Romana Petruse, Starosta městské části Praha 8.

 

Cíl:

1. Umožnit všem učitelům, kteří inspirují či kteří inspiraci hledají:
navázat kontakt a pravidelně se setkávat (tj. stát se součástí komunity napříč školami!!!)
obohatit výuku o nové trendy ve vyučování,
vzájemně si vyměňovat zkušenosti,
načerpat energii a odpočinout si.


2. Rozšířit pracovní skupinu učitelů, kteří se aktivně podílejí na vytváření metodiky a koncepce týkající se nového pohledu na výuku akcentující význam společenské odpovědnosti.


3. Komunikovat naše cíle směrem k zřizovateli a MŠMT.


4. Získat zpětnou vazbu od učitelů, žáků, studentů a podnikatelů na nové trendy a metody výuky.


5. Propojit svět kantorský, studentský a podnikatelský.

 


Předpokládaní účastníci
V prostorách školy jsme schopni přivítat a postarat se maximálně o 110 osob.


Lázně budou otevřené jak odborné veřejnosti tj. učitelům, expertům, myslitelům, vizionářům, podnikatelům, tak i zainteresovaným Pražanům a studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol.

 


Struktura:

část: Lázeňské sympozium aneb Inspirativní projevy leaderů zastupujících určitou vzdělávací koncepci

Dalibor Dědek - Jablotron
Ivan Smolka - Waldorfské lyceum
Jiří Šmejkal - Koučink akademie
Jiří Hokeš - Scio škola
Miroslava Kellovská - koordinátorka Montessori výuky při MŠ a ZŠ Na Beránku
EduIn - Inkluze? - stanovisko - Bob Kartous a Klára Laurenčíková


část: “Procedury”

V této části mohou účastníci navštívit libovolnou ukázku hodiny na dané téma za použití nových vyučovacích metod
- hodina dle Montessori (MŠ a ZŠ Na Beránku)
- hodina dle Waldorfu (Waldorfské lyceum)
- výuka ekonomie jinak (Karlínská OA)
- projektová výuka na Scio škole
- výuka NJ na Rakouském institutu
- pohled občanské nauky na společenskou odpovědnost (Karlínská OA) - ukázka projektu Varianty - spolupráce Člověka v tísni a školy
- projekt žákovských parlamentů (COV - Horák)
- EduPoint - Jak pracovat s asistenty v rámci inkluze / Klára Laurenčíková - inkluze
- průvodcovství (procházka se studenty po Karlíně v rámci předmětu průvodcovství)
- studentská hodina snů pro učitele na libovolné téma
- počítačové hry ve výuce dějepisu
- zážitkové hry ve výuce dějepisu
- bubenický kurz
- artterapie (Bohnice)
- relaxační techniky (ErgoAktiv)
- prezentační techniky (ErgoEduka, součást sociálního podniku Ergotep)
- business simulace (Smarter)
- nezraňující komunikace (Koučink akademie)

Také připravujeme kulturní část - např. koncert! 

Koordinátoři:

Taťána Šárovcová, mail: t-sarovcova@kollarovka.cz, telefon: 604234229

Pavel Fiala, mail: p-fiala@kollarovka.cz, telefon: 605905436

 

Partneři a podporovatelé

Děkujeme našim milým partnerům a donátorům. Přemýšlíte o tom nás finančně podpořit?  Budeme samozřejmě velmi rádi. Věříme, že pomůžete dobré věci, děkujeme...

Podporují nás:
 
   
 

 

 

 

 

Finančně nás podpořili:
  

toplist