Be in Karlín

 Škola je srdcem, domovem a začátkem změny.   

Konference o společensky prospěšném podnikání

 

 

RADOST ZE ŽIVOTA A PRÁCE   +   ODPOVĚDNOST   =   SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ
 

  Přihláška na konferenci ZDE: 
www.1.opinion.cz/index.php?CTRL=form&hash=dc142185f5d8d60a95f3629620a33eba

 

 

Program konference

Den 1

 • 9:00 Slavnostní zahájení Michalem Homolkou, Petrem Žákem a konferenčním týmem
 • 9:15 Inspiration talks I - Mission (im)possible Ondřej Liška, Ondřej Kobza, Josef Müller, Jan Červinka
 • 10:30 Dobrá káva, dobrý zákusek , představení školních firem, síťování atd.
 • 11:00 Inspiration talks II Příklady dobré praxe - formát 6x6x6 Ikea/Kokoza - Víšek a Pokorná; Hearth.net - Jan Dolínek; Lepší místo - Petr Steklý; Bezobalu.org - Petr Hanzel; Ergotep - Jiří Černý; VŠE - Martin Lukeš; MČ Praha 8 - Iva Hájková
 • 12:30 Oběd - lokální a zdravé jídlo ve spolupráci s Petrou Pavičovou a FoodIN
 • 13:30 Procházky po Karlínu Vstup do Karlína - Negrelliho viadukt; Vnitřní Karlín a jeho proměna; Development na bývalých karlínských ostrovech; Karlín očima bezdomovců - Pragulic
 • 15:00 Workshopy - Jak učit ekonomiku a podnikání jinak? moderuje Lukáš Policar 15:00 – Zahájení a úvodní slovo Ondřeje Šteffla 15:15 - Představení vize Be In Karlín – Táňa Šárovcová a Pavel Fiala Karlínská OA a VOŠE+ výzva k připojení se k naší pracovní skupině 15:30 – Minutové představení inovátorů ve vzdělávání - garantů hnízd (Katka Lichtenbergová - Yourchance, Marie Dohnalová - FHS UK, Václav Trojan - Centrum školského managementu, Jiří Černý - Ergotep, Jitka Bulantová - JA Czech)+ pravidla hnízd, zadání a rozdělení účastníků, přesun a občerstvení 16:00 – 17:30 Diskuse v hnízdech 17:30 – 18:00 Shrnutí, prezentace výstupů a závěr programu
 • 18:00 Shrnutí dne, pohoda, káva, síťování... :-)
 • 19:30 dva koncerty přímo ve škole nejprve vystoupí Lenka Vychodilová s Povísněmi Michala Vícha a poté zahraje kapela Hm..., která zhudebňuje poezii... :-)

Den 2

 • 9:00 Netradiční zahájení dne chystáme malé překvapení, ale nemusíte se snad bát :-)
 • Lean Canvas s Janem Veselým Plánování je pro podnikání extrémně důležité. Ale podnikatelský plán v tradičním formátu rozsáhlého slohového cvičení spíše škodí než pomáhá. Zvláště na začátku (kdy pouze tušíte), je jeho sepisování ztrátou cenného času, který byste mohli trávit ověřováním svých předpokladů. Proto se začala prosazovat jednostránková „plátna“, kde jdete k podstatě věci a nemáte prostor na nic jiného. Nejznámějším je Business Model Canvas Alexe Osterwaldera. Z něho vyšel také Ash Maurya a vytvořil Lean Canvas pro potřeby začínajících projektů. Lean Canvas je statické zachycení vaší představy o svém podnikatelském nápadu. Na jeho základě se dají odhalit největší rizika a ty slouží jako vstupy pro experimenty, tedy testování plánu v realitě.
 • Start Up simulace s Tomášem Kabátkem Jedná se o business simulaci, která je navržena tak, aby její účastníci mohli snadno pochopit složitou a komplexní činnost spojenou s vedením malé nebo středně velké firmy. Na simulační desce jsou plasticky zobrazeny všechny klíčové prvky nutné pro řádné vedení firmy a účastníci se postupně seznamují s opatřeními nezbytnými pro zajištění úspěchu a dlouhodobého rozvoje. Díky simulaci získají účastníci cenné zkušenosti, které jsou potřeba k provozování malého podniku na dnešním, vysoce konkurenčním trhu.
 • Sociální podnikání s Petrou Francovou a Gabrielou Kurkovou Účelem je seznámit účastníky s podnikáním, které je udržitelné a ohleduplné ke společnosti. Tento inovativní přístup k ekonomice je obsahem společensky prospěšného podnikání (nazývaného též sociálním podnikáním), které vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.
 • Workshop o veřejném prostoru Co Vás napadne, když se řekne Karlín? Cesty, hrany, uzly, významné prvky. Zkusme nakreslit společně mapu… Veřejný prostor je téma, které nás zajímá, které nás baví a o kterém je důležité mluvit. Jsme sestry studující architekturu a sociologii. Mentální mapy, metoda spojující naše dva obory, nám poodhalí, co veřejný prostor v Karlině znamená, jak je vytvářen a kdo jsou jeho účastníci.
 • 13:00 Zakončení u kávy, poděkování, rozloučení, těšení se na další ročník :-)

Vystupující

Ondřej Liška

Oblast sociálních inovací či sociálního podnikání dnes v mezinárodním měřítku zažívá mimořádně dynamický růst. Je evidentní, že jen spojení ekonomického, sociálního a environmentálního užitku může zachránit svět před vyčerpáním zdrojů či chudobou.

Lukáš Policar

Baví mě rozvíjet především mladé lidi v měkkých dovednostech, aktivním přístupu ke světu kolem nás a ve schopnosti vnímat svět podnikatelskýma očima.

Ondřej Šteffl

Říká, zapomeňte na známky a tituly, ve škole jde o rozvoj kompetencí, jako je kritické myšlení, umění učit se, emoční inteligence, komunikace, flexibilita, kreativita, rozvoj sebedůvěry.

Marie Dohnalová

Doc. Ing. Marie Dohnalová, Csc., zabývá se organizovanou občanskou společností a sociálně ekonomickou tematikou, patří mezi přední české experty pro téma sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Je autorkou pěti monografií.

Radka Pokorná

Mými tématy jsou udržitelnost (sociální, ekologická i etická), městské zahradničení a budování značek, které mají smysl. A tak jsem se naprosto přirozeně dostala i ke Kokoze.

Jan Veselý

Pomáhám lidem a organizacím rozjíždět produkty a služby pomocí principů Lean Startup

Ondřej Kobza

Je majitelem několika kaváren, ty ale nejsou jeho hlavní aktivitou. Baví ho spíš uličnictví, aktivity, které vdechují život odcizeným městským ulicím. Ondřej Kobza do nich proto instaloval piana, šachové stolky, uspořádal tančení tanga.

Lenka Vychodilová

Zpěvačka a herečka Lenka Vychodilová alias Lemura je bytostně spjatá s Divadlem Sklep. Neméně však také s hudebním skladatelem a bývalým ředitelem Kollárovky Michalem Víchem. Je nám ctí, že se svou kapelou Ti3 uvede Povísně Michala Vícha.

Yvette Vašourková

Absolventka Fakulty architektury ČVUT v Praze. Zakládající členka Centra pro středoevropskou architekturu. V V rámci CCEA se soustředí na dva aktuální projekty - Negrelli viadukt a Magistrála.

Jiří Černý

Ergotep, naše filozofie - čím kvalitnější byznys, tím větší je možnost sociálního působení firmy. Hlavním cílem není zisk, ale integrace zdravotně znevýhodněných do společnosti.

Petr Steklý

Pomocí Lepšího místa chce naučit české firmy, co je to CSR. Věří totiž, že se jim společenská odpovědnost bohatě vyplatí. Již řadu let je ředitelem Občanského sdružení Prostor, které kdysi vybudoval prakticky z ničeho.

Petra Francová

Hlavním cílem projektu P3 je zvýšit povědomí o sociálním podnikání v ČR a aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na neziskové organizace, ale i podniky a podnikatele, které láká začít podnikat jinak.

Josef Müller

Výkonný ředitel JA Czech pohovoří o podnikání a podnikavosti v ČR. Dokáže to změnit vzdělávací systém? Měly by se děti od raného věku vést k podnikání? Je možné se vůbec něco takového naučit?

Tomáš Kabátek

Mým snem je zapracovat do vzdělávacích plánů jednu z nejpropracovanějších business simulací pro začínající firmy -Start up a vyzkoušet její efekt pro střední školy. Na podzim 2015 jsme si simulaci úspěšné otestovali na Kollárovce.

Václav Trojan

PhDr. Václav Trojan, Ph.D. téměř dvacet let působil jako ředitel Gymnázia INTEGRA BRNO, nyní vede CSM na PedF UK. Věnuje se vzdělávání ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků, zabývá se také postavením ředitelů v ČR.

Zdeněk Slejška

Je ředitelem EDUin. Domnívá se: "Škola a učení by neměly být izolovaným světem. Proto hledám způsoby, jak ho smysluplně propojit s běžným životem. Narážím však na bariéru v myšlení české společnosti."

Kateřina Lichtenberková

Její unikátní projekt Yourchance si dává za cíl dostat výuku finanční gramotnosti do českých škol. Motto: "Klidně se může stát, že děti budou o penězích vědět více než jejich rodiče."

Pragulic a Robert

Robert je železniční nadšenec, jenž zná zpaměti snad všechny vlakové jízdní řády. Jeho příběh je plný perliček, při jejichž poslechu budete nevěřícně kroutit hlavou. Vždy ho bezpečně poznáte podle čelenky a oblečení se znakem Armády spásy.

Petra Pavičová

S pomocí jednoduchých principů chceme ukázat lidem, že podpora místních firem má smysl pro nás všechny. Naším cílem je vytvořit silnou komunitu lidí, která bude hrdá na místní výrobce a dodavatele a svým zájmem je bude i aktivně podporovat.

Hm...

Mají mnoho oddaných fanoušků. Kromě obvyklého klubového hraní pořádají výchovné koncerty pro střední školy, na kterých se snaží studenty přivést k poezii jinými, než obvyklými cestičkami.

Marie a Štěpánka Úlehlovy

Jedna studuje sociologii, druhá architekturu, obě velmi zajímá veřejný prostor. Na naší konferenci povedou studentský workshop právě o veřejném prostoru.

Tomáš Řemínek

Cílem NKJ je najít a podpořit ty nejlepší projekty, perly, jejichž cesta k uplatnění by byla složitá nebo dokonce znemožněna. Mohou pak zářit a stát se jasným bodem nejen na evropském, ale i světovém nebi.

Honza Dolínek

Už dlouho mám profesně i lidsky blízko k pomáhajícím profesím a organizacím. Snažím se dát této oblasti na Hearth.net prostor a současně přitáhnout pozornost všech ostatních, kteří třeba pomoc druhých potřebují.

Martin Lukeš

doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. působí na VŠE, je proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium FPH a 5 let vedl Rozvojové a poradenské centrum VŠE. Ve vzdělávání i výzkumu se zabývá zejména problematikou podnikání.

Iva Hájková

MČ Praha se přihlásila k projektu Místní agenda 21. MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji.

Petr Hanzel

Iniciativa Bezobalu věří, že ekologicky šetrnější způsob nakupování je možné navrátit i do ČR. Chceme spotřebitelům rozšířit obzor a motivovat je k zodpovědnému nákupu nejen tím, že uleví svému svědomí, ale i ušetří - a to ne jen přírodu.

Petr Kučera

Absolvent architektury a urbanismu. Od roku 2005 organizuje na toto téma populárně-naučné vycházky, přednášky, výlety a výstavy. Má za sebou bohatou mediální a publikační činnost v oblasti popularizace architektury.

Karin Grohmannová

Dlouhodobě se podílí na výzkumné, výstavní a publikační činnosti Centre for Central European Architecture (CCEA), kde koordinovala například mezinárodní konferenci o konverzi dopravní infrastruktury Metamorfózy viaduktů ve střední Evropě (2015).

Jan Červinka

Zakladatel, majitel a generální ředitel softwarové společnosti Adastra. Pod jeho vedením se Adastra stala firmou s obratem přes 100 milionů dolarů s kancelářemi v 10ti zemích světa. Jan Červinka je spoluzakladatelem a investorem ZŠ a MŠ da Vinci.

Gabriela Kurková

Pracovala jsem několik let v oblasti marketingu informačních technologií v mezinárodních společnostech poskytujících ERP SW řešení. Mám zkušenosti se soukromým sektorem. V P3 jsem, protože témata dotýkající se udržitelného rozvoje jsou mi blízká.

Petr Novotný

Zakladatel a šéfredaktor finančního portálu Investičníweb.cz. Moderátor a dramaturg ekonomických pořadů na Rádiu ZET, a v minulosti na ČT24. Externě přednáší na PB - VOŠ ve vzdělávacím programu Žurnalistika a nová média.

Vize a myšlenka Be In Karlín

Jako ekonomická škola chceme prosazovat,rozšiřovat a podporovat odpovědnost v podnikání.
 
Pod záštitou Hlavního města Prahy, záštita udělena náměstkem primátorky Petrem Dolínkem.
 
 
 
Pod záštitou Městské části Praha 8, záštita udělěna starostou Romanem Petrusem. MČ Praha 8 nás také finančně podpořila. 

Konference je akreditovaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. 

 Cíl

• Zavést sociální podnikání do vzdělávacího programu naší školy a snažit se v tomto směru zapůsobit i na jiné školy.
• Propojit soukromou sféru se školním světem.

 Co od konference očekáváme?

Rozšíření tématiky společensky prospěšného podnikání do škol,
protože věříme, že více než 50 % účastníků bude z řad učitelů jiných
SŠ, VOŠ či VŠ. Naše škola se přirozeně "napojí "na přední experty, myslitele a vizionáře z oblasti společensky prospěšného podnikání a využití veřejného prostoru.

Navázání úzkého kontaktu s karlínskými podnikateli a obyvateli
a získání jejich podpory při realizaci studentských projektů
společensky prospěšného podnikání v Karlíně.
Vzbuzení zájmu studentů o téma podnikatelské odpovědnosti
a prospěšnosti.

Předpokládaní účastníci

V prostorách školy jsme schopni přivítat a postarat se maximálně
o 110 osob. Konference bude otevřená jak odborné veřejnosti tj. podnikatelům, sociálním podnikatelům, učitelům, expertům, myslitelům, vizionářům, tak i zainteresovaným Pražanům a studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol. Protože má konference výrazný karlínský charakter, rádi bychom umožnili setkání představitelů Konsorcia pro Karlín, spolku Karlín sobě či začínající platformy Karlín žije. Jak jsme již zmínili, rádi bychom, aby konference bylo co nejvíce otevřená právě učitelům a studentům.

Detaily

1. a 2. dubna 2016 se v Karlínské OA a VOŠE sejdou učitelé, studenti, podnikatelé a vizionáři. Chceme tyto světy propojit. Chceme začít učit o společensky prospěšném podnikání a veřejném prostoru. Chceme do tohoto procesu zapojit všechny, které toto téma zajímá. Během konference si účastníci budou moci vyslechnout řadu přednášek od charismatických řečníků jako je Ondřej Liška, Ondřej Šteffl, Ondřej Kobza, Marie Dohnalová a další. Připravujeme workshopy zaměřené na získání praktických dovedností z oblasti podnikání a architektury. Důležitou součástí konference budou vernisáže karlínských umělců a grafiků, procházky po Karlíně s architekty a večerní koncert nejen karlínských hudebníků. Chceme, aby naši studenti věděli, že svou prací mohou zlepšit svět a ještě více se radovat ze života. Naše škola je v Karlíně přes 150 let, proto začínáme zde. Prostě cítíme: "Be in Karlín!

Kdo jsme?

Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická je magistrátní škola, která působí v Karlíně více než 150 let. Snažíme se, aby naše výuka byla praktická a užitečná pro život našich absolventů. V rámci studia si naši studenti mohou zkusit reálně podnikat pod záštitou organizace Junior Achievement. Formou hry absolvují tzv. business simulace, které jim pospojují všechny dílčí odborné ekonomické znalosti a dovednosti. Studenti čtvrtého ročníku se zúčastňují odborných ekonomických seminářů vyučovaných v angličtině. Výuka na VOŠE probíhá v duálním systému, který studentům umožňuje vždy 8 týdnů strávit ve škole a dalších 8 týdnů na placené praxi ve firmě. Výuka ekonomických předmětů na VOŠE probíhá v angličtině. V současnosti na naší škole studuje celkem přibližně 600 studentů, o které pečuje asi 50 kvalifikovaných pedagogů. Přemýšleli jsme, jak propojit naše velmi silné ekonomy se stejně silnými učiteli společenskovědních disciplín. Výsledkem je tvorba nové koncepce společensky prospěšného podnikání, ve kterém můžeme snoubit business s odpovědností a srdcem:-).

Proč to děláme?

Máme motivaci, energii a chuť bojovat za Karlín a rozvoj školství až do úmoru. Chceme odměnit všechny lidi, kteří nám budou stát po boku. Chceme si dopřát odborníky i umělce, kteří nás inspirují a na naší cestě usměrňují. Naší jedinou překážkou jsou peníze. Myslíme si, že vzdělání se netýká jenom školy a učitelů, ale že se týká nás všech. 

Koordinátoři konference

Taťána Šárovcová
t-sarovcova@kollarovka.cz, tel.: 604 234 229

Pavel Fiala
p-fiala@kollarovka.cz, tel.: 605 905 436

 

Partneři a podporovatelé

Děkujeme našim milým partnerům a donátorům. Přemýšlíte o tom nás finančně podpořit?  Budeme samozřejmě velmi rádi. Věříme, že pomůžete dobré věci, děkujeme...

Podporují nás:
 
 

 

 

 

 

Finančně nás podpořili:
  

toplist