Přijímací řízení

Konečné výsledky přijímacího řízení VOŠE - 1. kolo

V připojeném souboru najdete konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku VOŠE pro školní rok 2016/17.
Písemná rozhodnutí si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy 16. 6. 2016 od 10:00 do 12:00; pokud si rozhodnutí nevyzvednete, zašleme Vám dokument doporučeně poštou.
Přijatí uchazeči uhradí školné ve výši 1 500,- Kč do 15 dnů od obdržení rozhodnutí podle pokynů k platbě přiložených k rozhodnutí.
Zahájení výuky v 1. ročníku ve školním roce 2016/17 je 12. 9. 2016 v 8:30.

Materiály ke stažení

Přijímací řízení

Důležité termíny:

1. kolo - přihlášky do 31. 5., ústní pohovory 14. 6.

2. kolo - přihlášky do 22. 6. , ústní pohovory 27. 6.

3. kolo - přihlášky do 31. 7., ústní pohovory 30. 8.

Přijímací řízení má formu ústního pohovoru.

Základním kritériem pro přijetí ke studiu jsou výsledky maturitních zkoušek, doložené při ústním pohovoru originálem maturitního vysvědčení. Při pohovoru se zjišťuje znalost angličtiny a všeobecné vědomosti se zaměřením na ekonomickou oblast.
Poplatek za přijímací řízení činí Kč 100,- a je splatný v den pohovoru v kanceláři školy.

 

Materiály ke stažení

toplist