Přijímací řízení

Přijímací řízení VOŠE

19. 6. 2017 - pohovor I. kolo, přihlášky do 31. 5. 2017

26. 6. 2017 - pohovor  II. kolo, přihlášky do 18. 6. 2017

29. 8. 2017 - pohovor III. kolo, přihlášky do 31. 7. 2017

Přijímací řízení má formu ústního pohovoru.

Základním kritériem pro přijetí ke studiu jsou výsledky maturitních zkoušek, doložené při ústním pohovoru originálem maturitního vysvědčení. Pořadí uchazečů je dáno průměrným prospěchem u  maturity, uchazeči jsou přijímáni až do naplnění kapacity 1. ročníku (40 studentů).
Poplatek za přijímací řízení činí Kč 100,- a je splatný v hotovosti v den pohovoru v kanceláři školy.

 

Materiály ke stažení

toplist