Přijímací řízení

Přijímací řízení

Důležité termíny:

1. kolo - přihlášky do 31. 5., ústní pohovory 14. 6.

2. kolo - přihlášky do 22. 6. , ústní pohovory 27. 6.

3. kolo - přihlášky do 31. 7., ústní pohovory 30. 8.

Přijímací řízení má formu ústního pohovoru.

Základním kritériem pro přijetí ke studiu jsou výsledky maturitních zkoušek, doložené při ústním pohovoru originálem maturitního vysvědčení. Při pohovoru se zjišťuje znalost angličtiny a všeobecné vědomosti se zaměřením na ekonomickou oblast.
Poplatek za přijímací řízení činí Kč 100,- a je splatný v den pohovoru v kanceláři školy.

 

Materiály ke stažení

Přijímací řízení VOŠE - 2. kolo

V připojeném souboru najdete konečnévýsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠE.

Písemné rozhodnutí si můžete vyzvednout dnes (29. 6. 2016) od 10:00 do 12:00 

v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou rozeslána poštou.

 

Materiály ke stažení

toplist