Přijímací řízení

Přijímací řízení VOŠE

V připojeném souboru najdete konečné výsledky 4. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 63-41-N/21 Firemní ekonomika v globálním ekonomickém prostředí.
Uchazeči byli přijímáni podle pořadí daného průměrem známek na maturitním vysvědčení, a to až do naplnění kapacity.

Kapacita 1. ročníku VOŠE je 40 studentů. Z předchozích kol přijímacího řízení nastoupilo 35 uchazečů, na 4. kolo zbylo proto 5 volných míst.

Písemná rozhodnutí si mohou uchazeči vyzvednout osobně v kanceláři školy v pondělí 26. 9. 2016 od 7:45 do 12:00 v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána doporučeně poštou.

Školné na 1. pololetí školního roku 2016/17 činí 1.500,-- Kč.

Přijatí uchazeči nastoupí do výuky v pondělí 26. 9. 2016 v 7:45; hlásit se budou v kanceláři zástupců ředitele
u Ing. Urbánkové.

 

 

 

 

Materiály ke stažení

toplist