Novinky

Vítáme vás na webu Karlínské obchodní akademie. Naše motto zní BE IN KARLÍN. Uvědomujeme si důležitost informačních technologií, na tomto místě budou proto zveřejňovány nejdůležitější novinky naší školy. 

Výsledky přijímacího řízení  V sekci Přijímací řízení byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2020/2021. Přejeme krásné prázdniny ! Děkuji všem našim žákům a kolegům, že jsme ustáli vodopád změn v tomto školním roce. Přeji Vám všem krásné prázdniny plné zážitků, pohody a sluníčka. A těším se na další společné zážitky na... Informace pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků Informace pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků 22. 5. 2020 Zájezd do Španělska - nové vyjádření Vyjádření CA Delmar tour s.r.o. k cestě do Španělska 26. 5. 2020 Postup školy při hodnocení výsledků vzdělávání žáků KOA a VOŠE Při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 vyučující zohlední: a)    podklady pro hodnocení získané do 10. 3. b)    podpůrně podklady získané během... 2. 7. 2020 Přijímací řízení - nová rozhodnutí  V sekci Přijímací řízení byl zveřejněn seznam uchazečů přijatých na základě nového rozhodnutí.  1. 9. 2020 Spolupráce s programem Street Law Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ve školním roce 2020/2021 spolupracuje Karlínská obchodní akademie s programem Street Law Právnické fakulty Univezity Karlovy 7. 9. 2020 Volby do školské rady KOA ve dnech 7. - 8. 9. 2020 V souladu s § 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a usnesením Rady hlavního města Prahy číslo  0330 ze...

Výsledky přijímacího řízení

 V sekci Přijímací řízení byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2020/2021.

toplist